Teknik Analizin Temelleri / 2.Destek-Direnç Seviyeleri

Teknik analizde bakılması gereken en önemli yerler destek ve direnç seviyeleridir.

Destek: fiyat yukarı giderken olası düşüşlerde o bölgede alım yönlü pozisyonların yoğun olduğu, o fiyat çevresinden tekrar yukarı dönebileceği varsayılır.
Aşağıdaki örnek grafikte, yatay beyaz çizgiler destek seviyelerini göstermektedir. Fiyat, destek çizgilerine her dokunduğunda bu bölgelerde alım emirleri fazla olduğu için yukarı döndüğünü görüyoruz.

Direnç: fiyat yukarı giderken, daha önce karşılaşıp aşamadığı ya da o seviyeye ilk defa geliyorsa, diğer teknik analiz araçlarıyla tespit edilen, teknik ya da psikolojik noktalara direnç seviyesi/direnç noktası denir. Direnç seviyeleri ve çevresinde satış yönlü pozisyonlar yoğun olarak girildiği için fiyatın direnç seviyesinden döneceği varsayılır.
Aşağıdaki örnek grafikte fiyatın direnç seviyelerini denediği, ancak buralardaki satış yönlü pozisyonlardan dolayı aşağı indiğini görüyoruz:

Piyasalarda alım-satım yapan yatırımcılar için destek ve direnç noktaları önemlidir. İlk olarak bakılan bu seviyelerdir. Bir ürün alınacaksa, destek seviyesinden alınmalı, satılacaksa direnç seviyesinden satılmalıdır.
Aşağıdaki örnek grafikte destek ve direnç seviyeleri belirlenip olası alım ve olası satım yerleri işaretlenmiştir.

Yapılan en büyük hata, destek-direnç noktaları çizilmeden, fiyat yükseliyor diye alım yapmaktır. Destek noktasından alınmayan ürün, yükselirken alınıyorsa, muhtemelen ya aldığınız yerden ya da zararla satarsınız.

Destek noktaları aşağı yönlü kırılırsa dirence dönüşür,

Direnç noktaları yukarı yönlü kırılırsa desteğe dönüşür.

Bir sonraki yazıda destek ve direnç noktalarında düşüş/yükseliş onayı (retest) açıklanacaktır. Buradan ulaşabilirsiniz: https://medium.com/p/a5ea98f1bf15/edit

--

--

cryptocurrency

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store