Teknik Analizin Temelleri / 1.Mum Barlar

Bir ürünün alım-satımı yapılmadan önce temel ve teknik analizi yapılmalıdır.
Temel analiz, o ürün hakkındaki haberler, geliştirme süreçleri, yatırımlar vs. gibi konuları kapsar. Ürünün temel analizinin yapılması, gerçek piyasa değerinin bulunmasını sağlar.
Teknik analiz ise fiyatın geçmişteki hareketlerine bakarak gelecekte yapabileceği hareketleri yorumlamaktır. Bu yüzden ürünün alım-satımı yapılmadan önce fiyat grafiğine bakılması gerekir.

Grafiklerde fiyatı gösteren çeşitli semboller vardır ancak burada, en çok kullanılan sembol olan mum barlar gösterilecektir.
Mum barlar, takip ettiğiniz zaman dilimi içerisinde fiyat hareketini gösterir. Kırmızı mum bar fiyatın düştüğünü, yeşil mum bar fiyatın yükseldiğini gösterir.

Örneğin;
1 saatlik grafik açıksa, her bir mum bar 1 saat içerisindeki hareketi gösterir.
5 dakikalık grafik açıksa, her bir mum bar 5 dakika içerisindeki hareketi gösterir.

1 saniyeden 1 aylığa kadar çeşitli zaman dilimlerinde grafikler vardır.
Kısa vadeli işlemler için, 1 dakikalıktan 1 saatliğe kadar olan grafikler,
orta vadeli işlemler için 1 saatlikten 4 saatliğe kadar olan grafikler,
uzun vadeli işlemler için 4 saatlikten haftalık zaman dilimine kadar olan grafikler kullanılır.

1 saatlik zaman diliminde Bitcoin/Dolar Grafiği:
5 dakikalık zaman diliminde Borsa İstanbul Endeksi

Bir sonraki yazıda destek ve direnç seviyeleri açıklanacaktır. Buradan ulaşabilirsiniz. medium.com/p/31e40bae3d5d

cryptocurrency

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store